Lavt selvværd

Hvad er lavt selvværd?

Lavt selvværd forsøger de fleste at tackle på forskellige måder.

Nogle vil eksempelvis sørge for at undgå situationer, hvor de kan komme i fokus og få opmærksomhed. Andre forsøger konstant at leve op til andres forventninger og kan derfor være meget kontrollerede, arbejdsomme eller perfektionistiske.

Endelig forsøger nogle personer med lavt selvværd at skjule usikkerhed ved at være meget pralende, dominerende og opmærksomhedssøgende, hvilket kan give problemer i sociale situationer. Selvværd afspejler den måde, hvorpå du ser og bedømmer dig selv, samt på den værdi, du tillægger dig selv.

Nogle af de mest almindelige tegn på lavt selvværd er:

  • At man ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede)

  • At man fokuserer for meget på svagheder, fejl og mangler

  • At man ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept

  • At man ofte føler sig skyldig

  • At man ofte får dårlig samvittighed

  • At man ofte er bedrøvet, trist og træt

  • At man ofte har vanskeligt ved at koncentrere sig

  • At man ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger

  • At man ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, man opnår (Fennel, 2002)

  • At have lavt selvværd betyder ikke, at du nødvendigvis har alle disse problemer. Måske kun nogle af dem. Men det kan betyde, at du ofte er usikker og urolig. Disse problemer og de negative forestillinger om dig selv har indflydelse på mange af livets aspekter og på, hvordan du fungerer i hverdagen.

Nu udbydes gruppeterapiforløb for unge med lavt selvværd, som ønsker at bryde den onde cirkel. Vi vil arbejde sammen om at: Udfordre uhensigtsmæssige tanker og adfærdsstrategier, forøge selvrespekten, holde på personlige rettigheder og træne sociale færdigheder. Dermed kan vi begynde en proces i at øge selvværdet. Disse mål bliver man ikke færdig med i løbet af gruppeforløbet. Der er snarere tale om en proces, som du begynder på, og som du må arbejde videre på efter endt behandling. I løbet af processen er hjemmearbejde og ”eksponering” for vanskelige situationer en nødvendighed for at få tilstrækkeligt udbytte af terapien.

Alder: Efter behov

Pris: 3500 kr. pr. deltager, i alt seks gruppesessioner og en individuel forsamtale. 
(Gruppen oprettes ved minimum fire deltagere).

Kontakt: Chefpsykolog Marianne Schøler, tlf: 2449 0740, marianne@ungliv.dk