Kurser

ACT & Unge

- 1 dags kursus - introduktion til ACT

- 2 dags - videregående kursus

Acceptance and Commitment Therapy er en nyere kognitiv tilgang, hvor der arbejdes konkret lige dér, hvor den unge er i sit liv.

I ACT arbejdes der struktureret i støtten, med henblik på at øge den unges handlemuligheder til forbedring af vanskelige livsvilkår. Ved at bruge øvelser, eksempler, små rollespil, værdikort, metaforer m.m. kan samarbejdet med de unge få dybde og nye dimensioner. Du vil på kurset blive præsenteret for DNA modellen, som er en grundlæggende forståelsesramme for ACT orienterede samtaler, og får mulighed for at træne de konkrete teknikker i praksis.  

1-dags kursus kl. 9-16

Hos jer/efter aftale

Pris 
1-dags kursus: Kr. 1.395,- ex. moms, inkl. frokost, materialer, kaffe/the.

2-dags kursus 9-16

Hos jer/efter aftale

Pris
2-dags kursus: Kr. 2.900,- ex. moms, inkl. frokost, materialer, kaffe/the.

Formål

Møder du unge i din hverdag, der har det svært og måske er fastlåste i uhensigtsmæssige handlemønstre, laver selvskade, er usikre eller har svært ved at sætte grænser og sige fra? Eller unge, som har svært ved at se, hvad de vil med deres liv – hvad der giver mening og motivation? Rigtig mange unge oplever ofte rodløshed og manglende fokus, ofte med en stærk følelse af utilstrækkelighed som følge.

indenfor ACT er det primære fokus på, at forstå den unge og dennes handlinger. På kurset får du konkrete øvelser til anderledes samtaler og nye måder at samarbejde med de unge på. Du vil få indsigt i, hvad de unge kæmper med i et moderne samfund, ud fra et ACT perspektiv. Og du vil lære DNA modellen at kende, der er en grundlæggende forståelseramme for ACT orienterede samtaler. 

Deltagere
Pædagoger, lærere, socialrådgivere, mentorer, vejledere, klubpersonale og andre, der har kontakt til unge i det daglige arbejde – både unge som har mere almindelige ungdoms udfordringer, samt unge som har svære komplekse udfordringer. ACT er en transdiagnostisk kognitiv metode.

Indhold

1 dags kursus – intro - indeholder gennemgang af DNA modellen, der danner det overordnede udgangspunkt for arbejdet med unge der har svært.
Du vil afprøve flere forskellige øvelser og eksempler på, hvordan du kan arbejde ACT-orienteret – og i praksis erfare hvordan de oplevelsesorienterede øvelser fungerer rigtig godt med unge. 
Du vil blive introduceret til nye måder til ”at få øje” på unges adfærdsmønstre, samt til hvordan man kan forstå funktionen af deres (til tider uhensigtsmæssige) adfærdsmønstre. 

2-dags kursus - vidergående kursus - der forventes nogen kendskab til ACT.
Du vil prøve flere forskellige øvelser og eksempler på, hvordan du kan arbejde ACT-orienteret med unge, samt indgå i dialoger om, hvordan øvelserne fungerer for dig og for de unge.
Der arbejdes med, hvordan du kan træne nærvær med den unge fx til deres musik, og fokus vil være på at forstå unges adfærdsmønstre og funktionen heraf.

Gruppe kursus
Både 1 og 2 dages kurset kan skræddersys til jeres organisation/gruppe – det kan til tider  være en økonomisk, praktisk som en organisatorisk fordel. Så hvis I er en gruppe, der gerne vil have ACT og Unge kurset med særligt fokus på jeres målgruppe, hverdag etc. er det også en mulighed, at jeg kommer ud og underviser på dit arbejdssted - ring og hør nærmere! 

Med venlig hilsen
Underviser
Psykolog Tusse Sidenius
Tlf.: 2629 7891